Bas Mesters – Introductie van de dag

Beste collega’s,

Fijn dat jullie opnieuw met zovelen de weg naar hier hebben gevonden om deel te nemen aan de achtste Staat van Nederland die het Expertisecentrum Journalistiek organiseert. Het is inmiddels mijn vijfde Staat van Nederland en ik moet zeggen: het blijft spannend.

Krijgen we de juiste sprekers? Komen er journalisten op af? Kunnen we actueel genoeg zijn? De planning startte in februari, nog voor de verkiezing. En dan is het toch aardig dat de formerende partijen met hun regeerakkoord hebben gewacht tot na deze Staat van Nederland; dat ze u zo de kans hebben gegund om u hier te wapenen om het regeerakkoord te boordelen.

De timing zo vlak voor de presentatie van het regeerakkoord is perfect voor hetgeen wij met de Staat van Nederland beogen: kennis van experts en wetenschappers naar de redactievloeren laten stromen. Achtergronden bieden, ideeën en contacten.

Extra spannend dit jaar is dat er minimaal vier, maar waarschijnlijk veel meer sprekers zijn die de formateurs en de formerende partijen de afgelopen maanden van adviezen hebben voorzien. De directeuren van de planbureaus Kim Putters (SCP), Hans Mommaas (PBL) en Laura van Geest (CPB) en die van Frans Brom (WRR) kunnen ons vertellen wat zij het kabinet hebben geadviseerd. U kunt dat uit hen proberen te halen, voor zo ver mogelijk. U kunt dus straks als het regeerakkoord er is, zien wat er van die adviezen is overgebleven, en de nieuwe bewindslieden daar op bevragen.

De Staat van Nederland – Terug naar de Feiten, heet dit symposium. We vragen de sprekers elk jaar zo specifiek en feitelijk mogelijk te zijn. Maar voor het eerst in al die jaren was daar wat licht verzet tegen. Van diverse sprekers kregen we te horen dat je niet alleen naar de cijfers moet kijken. De ervaringen in Duitsland onlangs bij de verkiezingen en in Nederland in maart hebben aangetoond dat hoewel het cijfermatig goed gaat met die landen, de ontevredenheid onder een deel van de burgers niet is weggenomen.

De opdracht aan de beleidsadviseur, de wetenschapper, de politicus en de journalist is om het waarom van die onrust te adresseren en ook áchter de cijfers te gaan kijken.

Die oproep zult u diverse keren terughoren. Een enkele spreker heeft er dit jaar zelfs voor gekozen een kwalitatief verhaal te houden in plaats van een kwantitatief verhaal.

Wat er ook gebeurt: u bent na vandaag hopelijk optimaal voorbereid om mooie, inhoudsrijke, feitelijke, maar ook inzicht verschaffende journalistieke verhalen te maken.

Samen met het bestuur van het Expertisecentrum Journalistiek, programmaredacteur Jeroen Slot, bureaumedewerker Wendy Bron en studenten van de master Journalistiek van de UvA die u als vrijwilligers bijstaan, wens ik u een inspirerende dag toe en hoop ik dat u veel ideeën, contacten en inzichten zult opdoen.

Bas Mesters
Directeur Expertisecentrum Journalistiek

(Het symposium wordt zoals altijd ondersteund door de UvA en de NVJ Academy)