Prof. dr. Frans Brom: De adviezen van de Wetenschappelijke Raad voor regeringsbeleid

Frans Brom

Frans Brom

Frans Brom is directeur van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR). De WRR houdt zich bezig met het gevraagd en ongevraagd adviseren van het kabinet over het beleid met betrekking tot strategische lange termijn vraagstukken. Frans Brom bespreekt een aantal rapporten die recentelijk zijn uitgekomen.

Economie

Veel economische discussies gaan over het BNP, maar economie is meer dan alleen cijfers. Volgens de WRR ligt de nadruk momenteel teveel op ‘beprijsde’ activiteiten en blijven ‘onbeprijsde’ activiteiten buiten beeld. Het advies van de WRR is daarom om te zoeken naar een breder welvaartsbegrip: kijk naar cijfers, maar probeer met wijsheid de achterliggende verhalen naar boven te halen.

Veiligheid en verbindingen

Nationale veiligheid gaat over risico’s voor het land als geheel. Het gaat over flow security, zowel fysiek als elektronisch van producten/diensten, en over human security, risico’s voor individuele mensen. Maar ook over het vertrouwen in vitale overheidsdiensten en maatschappelijke omstandigheden. Veiligheid creëer je door de relatie tussen interne en externe veiligheid en de verbinding tussen binnen- en buitenland te versterken. Wat daarvoor nodig is, is kennisontwikkeling. Dit advies ligt momenteel klaar voor het nieuwe kabinet.

Beleid van de burger

Voor dit rapport maakt de WRR onderscheid tussen het ‘doenvermogen’ en het denkvermogen van de mens. Het ‘doenvermogen’ moet centraal staan in het beleid van de overheid. Verder adviseert de WRR om de last die op de burger rust rondom grote ‘life events’ te reduceren. Kleine fouten moeten kleine gevolgen hebben.

Tot slot bespreekt Brom de aankomende rapporten van de WWR. In het voorjaar van 2018 wordt er een rapport over migratiediversiteit verwacht. Dit rapport zal zich focussen op het zichtbaar maken van de huidige migratiediversiteit en de economische en sociale kansen en knooppunten die dit met zich meebrengt. In de zomer van 2018 wordt een rapport over geldschepping verwacht, een onderwerp dat volgens Brom te weinig besproken wordt.

Brom sluit af met een advies richting de journalisten. Wat hij de afgelopen periode heeft gemist in de verslaglegging, is de spanning tussen rechtsstaat en de directe democratie.

Bekijk hier de presentatie van Frans Brom.