Prof. dr. Halleh Ghorashi: Migratie vanuit het perspectief van een migrant

“Ik ga het niet over de cijfers hebben, maar over de verhalen.” Daar begint prof. dr. Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit en integratie aan de VU, haar lezing mee. Volgens Ghorashi zijn feiten en cijfers belangrijk, maar wordt er te weinig over de processen achter deze feiten en cijfers geschreven. Terwijl de verhalen achter de cijfers juist belangrijk zijn.

Wanneer migranten naar Nederland komen, zitten zij vol energie om een nieuwe start te maken. Je ziet dat migranten de eerste vijf jaar investeren in het leren van de taal en in het volgen van een opleiding. Maar dan komen ze op de Nederlandse arbeidsmarkt en lukt het niet om aan een goede baan te komen. Volgens Ghorashi komt dit doordat de verwachting rondom het taalniveau van migranten en vluchtelingen te hoog is. Van hen wordt verwacht dat ze de taal perfect spreken maar dat is onmogelijk bij mensen die de taal op later leeftijd leren. Dit brengt enorme frustratie bij de migranten naar boven. De belofte van integratie is dat wanneer je de taal spreekt en een opleiding volgt, je ook in Nederland zal kunnen werken. Maar deze belofte klopt niet met de praktijk.

Halleh Ghorashi

Halleh Ghorashi

 

Ghorashi pleit voor meer verhalen in berichtgeving over migranten. Wanneer die verhalen verteld worden, spreekt dit tot de verbeelding en kunnen mensen zich in elkaar inleven. Sociale contacten worden steeds homogener en mensen stappen minder uit hun comfortzone. Inleving in elkaar is belangrijker dan ooit, in het klimaat van polarisatie waarin we nu leven.

Voor journalisten de aanbeveling om veel verhalen te vertellen, open in gesprek met migranten te gaan, nieuwe bronnen aan te boren en verbinding proberen te maken tussen de leefwerelden van de migranten en de autochtone Nederlanders. Hierdoor kunnen we elkaar beter begrijpen en een meer divers beeld van de migranten in Nederland neerzetten in de media.

Zie ook twee blogs hierover van Ghorashi: Voed de veerkracht van vluchtelingen en De mythe van taalbeheersing.