Mr. drs. Marjan Minnesma: Een schone industrie in 2030

Marjan Minnesma

Marjan Minnesma

Marjan Minnesma is directeur van Urgenda dat in 2015 een belangrijke rechtszaak tegen de staat won, waardoor de Nederlandse regering zijn eigen klimaatdoelstelling serieus moest gaan nemen.

In Den Haag stellen ze het doel, van ‘nog maar’ 40 procent CO2-uitstoot in 2030. Dat is niet wat er in het akkoord van Parijs staat, namelijk dat we de temperatuur op aarde niet verder laten oplopen dan tussen de 1,5 tot 2°C.

Er moet veel meer gebeuren dan Den Haag ons voorspiegelt. Minnesma wil Nederland klimaatneutraal in 2030 en denkt dat dat kan. Sinds de eerste klimaattop in 1990 is ons CO2-gebruik alleen maar gestegen. We doen alsof we op de goede weg zijn, maar dat is niet zo. Integendeel: we zijn het enige land dat nu 20% meer kolen gebruikt dan destijds.

Een stijging van 2°C is te veel volgens Minnesma. Het zal Europa – naast vele andere problemen – 600 miljoen vluchtelingen uit het sub-Saharagebied brengen, terwijl we een miljoen vluchtelingen blijkbaar al niet aankunnen.

‘Als we het willen, kan het, 100% duurzame energie in Nederland’, stelt Minnesma. Technisch, economisch, en qua mensen. Het levert zelfs ontzettend veel banen op. Als in 2030 alles duurzaam is, zijn de kosten voor energie drie miljard per jaar lager dan als we door zouden gaan met fossiele brandstoffen. Zie hier.

Ze stelt ook dat huizen voor maar 35 duizend euro energieneutraal kunnen worden gemaakt. Dat doet ze ook met haar initiatief ThuisBaas in praktijk.

Ook alle industrieën kunnen klimaatneutraal worden. We kunnen de staalindustrie laten samenwerken met de bulkchemie, de papierindustrie vernieuwen en windmolen-eilanden bouwen op zee. En er is nog zoveel meer.

Wij hebben de afgelopen zeventig jaar een hele rustige manier van leven gehad. Maar de komende dertig jaar gaat dat veranderen. Nu kunnen we nog bepalen hoe.

Bekijk hier de presentatie van Marjan Minnesma.