De Staat van Nederland

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
22-09-2014
09:00 - 17:00

Locatie
UvA-bibliotheek, Doelenzaal

De Staat van Nederland

Gerenommeerde wetenschappers en experts presenteren de feiten over Nederland, gebaseerd op onderzoek en cijfermateriaal. Geen politieke spin, maar een realistische blik van de professional. Wat zijn de feiten? Hoe staan we er op deze terreinen voor, in vergelijking met enkele jaren geleden en in internationaal perspectief? Wat is er terecht gekomen van de voornemens van de overheid? En hoe reëel zijn de nieuwe voorstellen in het kader van Prinsjesdag? Een uitgelezen kans voor journalisten om verse ideeën voor verhalen op te doen.

Entree: 155 euro (incl. BTW en excl. administratiekosten á 1,95 euro), incl. lunch, koffie, thee.

Het is niet meer mogelijk om hier kaarten te bestellen. De Staat van Nederland 2014 is uitverkocht.

De sprekers:

 • Prof. Dr. Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Over de sociale staat van Nederland: valkuilen van de participatiemaatschappij.
 • Prof. Dr. Arnoud Boot, hoogleraar in ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam en  co-directeur van het Amsterdam Center for Law & Economics aan de Universiteit van Amsterdam. Over de economische staat van Nederland en de nog ongebruikte mogelijkheden.
 • Prof. Dr. Alexander Brenninkmeijer, voormalig ombudsman en nu lid van de Europese Rekenkamer, over de Geldstromen naar en van Europa.
 • Prof. Dr. Barbara Baarsma, hoogleraar Marktwerking- en mededingingseconomie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA en Ser-Kroonlid over de fiscale aantrekkelijkheid van Nederland en wat dat Nederland oplevert en kost.
 • Prof. Dr. Maarten Hajer, hoogleraar Bestuur & Beleid aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Planbureau voor de Leef- omgeving (PBL).  Over de fysieke staat van Nederland.
 • Prof. Dr. Maarten Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Over de grenzen aan decentralisatie.
 • Prof. Dr. Joanne van der Leun, Hoogleraar Criminologie aan de Universiteit van Leiden over de zwarte arbeidsmarkt.
 • Dr. Pieter Boot,  sectorhoofd Lucht, Klimaat en Energie van het Planbureau voor de Leefomgeving. Over Energie en duurzaamheidstransities: hoe Nederland duurzamer en energieonafhankelijker kan worden.
 • Prof. Mr. Jit Peters, van 2002 tot 2011 hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en daarvoor o.a. topambtenaar op twee ministeries. Over de macht van de ambtenaar.
 • Dr. Jan de Ridder, bestuurder/directeur van de Rekenkamer Metropool Amsterdam. Over de problematiek rondom de gemeentefinanciën. 
 • Drs. Nicole Maalsté, senioronderzoeker verbonden aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur gespecialiseerd in drugsmarkten. Over de drugseconomie in Nederland.
 • Prof. Dr. Eveline Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van Instituties en Organisaties aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Over de decentralisatie en de zorg.
 • Prof. dr Coby van der Linde, directeur van het Clingedael International Energy Programma (CIEP) over geopolitiek en de strijd om energie.

Lees hier meer over de sprekers.