ANBI

Stichting Cursussen Expertisecentrum Journalistiek
ABN AMRO 58.94.90.834
IBAN NL36ABNA0589490834
KvK 53075749
RSIN/BTW nr 850735026B01

Post- en bezoekadres
Turfdraagsterpad 9
1012 XT Amsterdam

Klik op onderstaande links voor de volgende gegevens: