Arnoud Boot – De economische staat van Nederland.

IMG_0086Voordat Boot, hoogleraar Ondernemingsfinanciering en Financiële Markten aan de UvA, aan zijn betoog over de financiële staat van Nederland begint, wil hij eerst wat zeggen over economen in het algemeen. Aan hun vaak stellige uitspraken wordt te veel waarde gehecht. De economie is niet te voorspellen, want deze is afhankelijk van de maatschappelijke en politieke context waarin zij zich bevindt.

Voor Nederland zijn er drie grote onzekerheden wat betreft de economie. De euro, geopolitieke verschuivingen en de impact van informatietechnologie. Tegelijkertijd moeten we geen angstbeelden hebben – die zijn er wel – want Nederland is een goed georganiseerd, corruptievrij, transparant land met een goed functionerende overheid.

Toch hebben we de economie zwakker weten te maken. De belangrijkste oorzaken daarvoor zijn de huizenmarkt en de pensioenen. Pensioenen kunnen alleen uitbetaald worden als andere mensen werken. Met de vergrijzing worden die verhoudingen steeds schever en dus pensioenen onzeker. Dat leidt tot politieke en maatschappelijke conflicten, die hun invloed hebben op de economie.

Ons belastingsysteem heeft de huizenmarkt verpest. Je was door de hypotheekrenteaftrek en hoge belastingtarieven een dief van je eigen portemonnee als je je niet zwaar in de schulden stak. Echt voordeel gaf dit echter niet want de huizenprijzen waren hierdoor extra hoog. De huizenprijzen zijn in Nederland dus kunstmatig omhoog gedreven, terwijl iedereen nu zwaar in de schulden zit. Die hoge schulden leidden uiteindelijk ook tot bancaire problemen. Dit alles maakte dat de crisis uiteindelijk zo’n groot effect in Nederland kon hebben.

Een land dat zo op de wereldgolven meedeint, zoals Nederland, moet juist binnenlands meer stabiliteit en ‘dempende’ mechanismen creëren. Dat betekent bijvoorbeeld minder schulden bij banken en gezinnen.

De huidige maatregelen van het kabinet zijn goed, betoogt Boot. Het is zinvol beleid op grote dossiers, beleid dat haalbaar is. Alleen in het onderwijsdossier zouden we veel meer moeten investeren. Want goed onderwijs heeft uitstralingseffecten op de omgeving. Onderwijsinstellingen zullen ook veel beter moeten inspelen op die omgeving. Het geeft stabiliteit en vastigheid, en een goed vestigingsklimaat. Daar valt nog veel winst te behalen voor Nederland.

Sam de Voogt

 

Klik hier voor de volledige presentatie van Arnoud Boot.

Klik hier voor meer informatie over Arnoud Boot.