Casper van Ewijk

Pensioenhervormingen: de mogelijkheden

De meeste mensen stoppen het jaarlijkse bericht van hun pensioenfonds zonder er naar te kijken direct in een map. En dat is maar goed ook, meent hoogleraar Macro-economie en directeur van Netspar Casper van Ewijk: “Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) zegt niets meer over wat we aan pensioen kunnen verwachten.”  Van Ewijk wil dat de pensioenfondsen voortaan plaatjes presenteren zoals verzekeraars dat doen. “Dit is uw polis. Als het meezit gaat die omhoog, als het tegenzit omlaag.”

bIMG_1796De onafhankelijk rekenaar hekelt dan ook de term “uitgesteld loon” die door cao-partijen nog steeds voor pensioen wordt gebezigd. “Dat slaat nergens op want niemand wil daar nog voor instaan.” Economen, als Van Ewijk zelf, spreken liever van pensioen als een financieel product.

Toch zijn de regels waaraan pensioenfondsen zich moeten houden in Nederland zo opgesteld dat het lijkt of het bedrag op het UPO een gegarandeerd bedrag is. Pensioenfondsen moeten nu flinke buffers in kas hebben om dat bedrag te kunnen garanderen, ook al zegt het niets over de feitelijke waarde van het pensioen in de toekomst.

“We hebben enorme pensioenvermogens in kas, maar omdat we de pensioenverplichtingen steeds strenger zijn gaan waarderen, vertekent dat de dekkingsgraad naar beneden”. Hij durft zelfs de stelling aan dat de verplichtingen “nu zijn overgewaardeerd”.

Toch wil de hoogleraar Macro-economie, die zelf medeverantwoordelijk is voor de strengere regels, daar niet van terugkomen. De nieuwe, lagere rekenrente waardoor pensioenfondsen hun verplichtingen zien oplopen geeft een “reëler beeld”. “Elke andere manier van waarderen maakt het arbitrair. Het is heldere marktinformatie. En dat is een voordeel nu niemand elkaar meer vertrouwt in pensioenland.”

bIMG_1779Dat wantrouwen maakt het onvermijdelijk dat we ook in Nederland naar een eenvoudiger en duidelijker stelsel gaan, waarbij mensen hun eigen pensioenpot opbouwen, meent Van Ewijk. “Die tendens zie je ook in andere landen.”

Hij heeft zelf wel eens geprobeerd om zijn opgebouwde pensioen terug te leiden tot de feitelijke inleg. Onbegonnen werk. En dat is het echte probleem in Nederland, sluit hij af.

Zie hier de lezing, de argumenten en de cijfers die Van Ewijk presenteerde in slides.

 

Door: Ariane Kleijwegt