Coby van der Linde, directeur Clingendael International Energy Programma (CIEP) – Energie en geopolitiek.

IMG_9815De belangrijkste geopolitieke ontwikkelingen van de laatste jaren zijn ook van grote invloed op het energieaanbod en de energievraag van de wereld. Als gevolg van de ontwikkeling van niet-OECD landen blijven fossiele brandstoffen nog heel lang de meeste dominante brandstoffen wereldwijd. Dit is niet problematisch qua beschikbaarheid –  er is nog lange tijd genoeg –  wel qua overschrijding van de wereldwijd afgesproken CO2-uitstoot die daarvan het gevolg zou zijn.

Hoewel energie-efficiëntie toeneemt, neemt dankzij de ontwikkeling van niet-OECD landen ook het totaal aan gebruikte fossiele brandstoffen toe, en dat is geen positieve ontwikkeling voor het klimaat op aarde.

De motor achter de stijgende energievraag is Azië. China en India zijn grootafnemers van kolen, olie en gas. Net als Azië importeert ook Europa netto brandstoffen. Het Europese continent wil op termijn zelfvoorzienend zijn qua energie dankzij duurzame energie. Die transitie neemt echter meer tijd in beslag dan verwacht, en in de tussentijd zijn onderlinge relaties met exporteurs van energie – kijk naar de relatie met Rusland – enigszins slecht onderhouden. De Verenigde Staten zijn juist de laatste jaren steeds onafhankelijker geworden en zijn nu ’s werelds grootste exporteur op het gebied van schaliegas.

Door veranderende geopolitieke verhoudingen veranderen ook de energierelaties wereldwijd. Sinds de Golfoorlogen in de jaren ’90 is Europa veel meer gas en olie uit Rusland gaan importeren dan uit het Midden-Oosten. Daar zijn de relaties met Azië en Afrika juist steeds inniger geworden. De Amerikaanse continenten worden op termijn energie-onafhankelijk.

In de toekomst zullen ook Rusland, China, Argentinië, Polen en Zuid-Afrika schaliegas kunnen gaan produceren. Dit kan op termijn opnieuw grote gevolgen hebben voor geopolitieke en economische verhoudingen.

Sam de Voogt

 

Klik hier voor de complete presentatie van Coby van der Linde.

Voor meer informatie: http://www.clingendaelenergy.com/