Cursus Recht voor Journalisten

Naast cursussen met open inschrijving verzorgt het Expertisecentrum Journalistiek ook incompany cursussen en lunchbijeenkomsten. De opbouw van deze seminars, de duur en de thema’s van de bijeenkomsten zijn in overleg aan te passen.

De afgelopen jaren hebben wij diverse bijeenkomsten verzorgd voor o.a. het NRC Handelsblad, de NTR, de NOS en Nieuwsuur. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Bas Mesters, directeur Expertisecentrum Journalistiek, info@expertisecentrumjournalistiek.nl


Incompanycursus Recht voor Journalisten

In de huidige journalistieke praktijk is kennis van het rechtstelsel onontbeerlijk. De ‘juridisering’ van de samenleving, die een duidelijke internationale (vooral Europese) dimensie heeft, vraagt niet alleen om een zekere bewustwording, maar vooral ook van begrip en kennis – en dat is meer dan het kunnen onderscheiden van strafrecht, bestuursrecht en civiel recht, de verschillende rechtsprekende instanties en het openbaar ministerie.

De overmatige juridisering van de samenleving kan als één van de grootste vraagstukken in het huidige tijdsgewricht worden beschouwd. Burgers, instellingen en politici hebben in toenemende mate te maken met een sterke juridisering van onderlinge particuliere, maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen. De toenemende stroom van regels, de toenemende roep om de totstandkoming van regels, de intensiteit waarmee een beroep op de regels wordt gedaan alsmede de daarop volgende toevloed aan juridische procedures in de relatie tussen burgers onderling en tussen burgers en overheid, leidt tot een ernstige juridische verdichting”.
uit: Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken aan de Staten Generaal, 21 december 1998

Opbouw

In drie bijeenkomsten concentreert de cursus zich op de relatie tussen burger en overheid, in (1) het strafrecht, (2) het bestuursrecht en (3) het Europees recht.

Elk thema zal in een bijeenkomst worden uitgewerkt, waarbij drie invalshoeken richtinggevend zijn:
• de procedure: welke instituties zijn hierbij betrokken, hoe zijn de rollen verdeeld, welke waarborgen zijn er voor een evenwicht van belangen;
• de toegang: waar vind ik wat, wat en wie zijn de belangrijkste bronnen op dit terrein?
• de stukken: hoe lees ik juridische stukken, in het bijzonder aanklachten en uitspraken?

Deze aanpak betekent dat er gewerkt wordt vanuit concrete casuïstiek, waarbij de verschillende juridische procedures worden gevolgd en een analyse wordt gemaakt van de rol van verschillende partijen, zoals de politie, het OM, de rechters en advocaten; bij het doorlopen van de rechtsgang worden de kenmerkende aspecten daarvan uitgelicht. De rol en de positie van de journalistiek zijn daarbij ook nadrukkelijk onderwerp van bespreking.

—————————————————————————————————————————————————————-

De opbouw van deze seminars, de duur en de thema’s van de bijeenkomsten zijn in overleg aan te passen.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van incompany seminars kunt u contact opnemen met Bas Mesters, directeur Expertisecentrum Journalistiek. info@expertisecentrumjournalistiek.nl