Dag van de Privacy

Archief – maart 2012

Mogelijkheden en grenzen van het digitale tijdperk.

Maandag 26 maart 2012, Mediapark Hilversum, 13.00-18.00.
Klik hier voor een verslag van deze bijeenkomst.

Waarom een Dag van de Privacy?
Dat er grote maatschappelijke interesse is voor de waarde van privacy met betrekking tot de politiek, het bedrijfsleven en de maatschappij is evident. Deze interesse gaat niet alleen over de bescherming van ons persoonlijke leven. Het gaat er ook over hoe informatie ons kan beschermen of schaden. En bovenal zijn gegevens veel geld waard.

Het Rathenau Instituut en het Expertisecentrum Journalistiek organiseren daarom de Dag van de Privacy. De meest toonaangevende experts van dit moment gaan in op de praktische en technische mogelijkheden van Nieuwe Media en ICT. Presentaties en de daarop volgende discussie sluiten nauw aan op de actualiteit. In kleine, persoonlijke workshops worden vervolgens concrete cases behandeld: Elektronische patiëntendossiers en eHealth, de OV-Chipkaart, het Biometrisch Paspoort en Sociale Media.

Doelgroep
Televisie- en radiojournalisten, internetjournalisten, kranten- en tijdschriftenjournalisten. Onderzoeksjournalisten, opiniemakers, journalisten en redacteuren op het gebied van privacy en ITC, binnenland, buitenland, economie en bedrijfsleven, gezondheidszorg, kind en gezin, transport, veiligheid.

Datum en tijd
Maandag 26 maart 2012 van 13.00 – 18.00 uur.

Locatie
Villa Heideheuvel, Sumatralaan 45, Mediapark Hilversum.

Entree
€ 60,- (exclusief BTW)
Studententarief: € 25.- (exclusief BTW)

Inschrijven
Stuur ons een e-mail (o.v.v. van Privacy) met daarin de volgende gegevens:
– naam
– factuuradres
– journalistiek medium waarvoor u werkt
– welke 2 workshops uw voorkeur hebben
Hiermee bent u ingeschreven. Na ontvangst van uw e-mail sturen wij u zo snel mogelijk een digitale factuur. U kunt uw inschrijving kosteloos annuleren binnen 7 dagen, daarna moeten wij kosten in rekening brengen.

Programma

13.00 – 13.30 Inloop met koffie en thee

13.30 – 13.40 Welkom door Jan Staman (directeur Rathenau Instituut) en Shirley Haasnoot (directeur ECJ).

13.40 – 14.00 Inleiding door de dagvoorzitter: mogelijkheden en grenzen, door Frans Brom (Hoofd Technology Assesment van het Rathenau Instituut).

14.00 – 14.15 Inleidende presentatie: van privacy naar identiteitsmanagement, door Christian van ’t Hof (Senior onderzoeker informatiesamenleving bij het Rathenau Instituut).

Inhoud: elektronische patiëntendossiers, OV-chipkaart en biometrisch paspoort, ze komen vaak in het nieuws als de zoveelste schendig van de privacy: de persoongegevens moeten beter beschermd worden. Dat is slechts één kant van het verhaal, want vaak wil je juist wel dat anderen je gegevens krijgen: omdat je geholpen wil worden, toegang wil of wil laten zien wie je bent. Identiteitsbeheer gaat over beiden: je logt in met een nummer en laat zien wie je bent. Anderen doen dat ook en krijgen aan de hand van hun identiteit datgene van jou te zien wat ze mogen zien. Met goed identiteitsbeheer bescherm je niet alleen de privacy, maar zorg je er ook voor dat je de nieuwe mogelijkheden van informatiesystemen optimaal benut.

14.15 – 15.15 Debat: Angst voor controleverlies
Debatleider: Frans Brom.

Experts: Brenno de Winter, Anton Ekker, Arnold Roosendaal en Max Snijder. Tafeldame (ov): Maria Genova. Ook de aanwezige journalisten kunnen aan het debat meedoen.
Inhoud: Cameratoezicht, biometrie, bodyscans, controle van internet en telefonie, datamining en andere vondsten blijken effectief gereedschap waarmee overheden en bedrijven inzicht krijgen in het denken, doen en laten van burgers. De vraag wat de risico’s zijn als deze gegeven worden gebruikt is allang niet meer hypothetisch.
Dit debat zal gevoerd worden met een panel bestaande uit drie experts onder leiding van dagvoorzitter Frans Brom.

15.15 – 15.30 Pauze

15.30 – 16.15 Workshopronde

16.15 – 17.00 Workshopronde

De deelnemende journalisten kunnen deelnemen aan twee verschillende workshops, die ieder drie kwartier duren. Deelnemers kunnen bij inschrijving hun voorkeuren opgeven. De volgende workshops staan op het programma:

1. Elektronische patiëntendossiers: Expert Anton Ekker, moderator Mirjam Schuijff.
2. Biometrisch Paspoort: Expert Max Snijder, moderator Geert Munnichs.
3. OV-Chipkaart: Expert Brenno de Winter, moderator Floortje Daemen.
4. Sociale Media: Expert Arnold Roosendaal, moderator Christian van ’t Hof.

17.00 – 17.30 Rapportage van de Dag, door Jan Staman (directeur Rathenau Instituut)en Frans Brom (Hoofd Technology Assessment van het Rathenau Instituut)

17.30 Borrel

Info over de workshops

1. Elektronische patiëntendossiers
eHealth
Ook in de gezondheidszorg is de digitalisering van informatie niet te stoppen. Deze ontwikkeling biedt grote kansen: patiënten kunnen actiever worden betrokken bij het zorgproces. Betere informatie-uitwisseling draagt bovendien bij aan de kwaliteit van zorgverlening. Tegelijkertijd roepen de vele ontwikkelingen op het gebied van eHealth complexe vragen op. Hoe kunnen patiënten adequaat worden geïnformeerd over wat er met hun gegevens gebeurt en hierover zeggenschap uitoefenen? Wie heeft toegang tot welke medische gegevens en onder welke voorwaarden? Hoe vindt er controle plaats? Wie kan rechten doen gelden op verzamelingen van gegevens? Anton Ekker geeft aan de hand van voorbeelden een overzicht van de recente ontwikkelingen en de totstandkoming van praktijknormen.

2. Biometrisch Paspoort
In het nieuwe, biometrische paspoort zit een chip met gelaatsscan en vingerafdruk. Volgens de huidige wetgeving kunnen deze biometrische data van de burgers buiten het paspoort wordt opgeslagen, in een lokale en in een toekomstige, centrale database. Een centrale opslag maakt het mogelijk om de gegevens te gebruiken voor opsporingsdoeleinden. Dit laatste is relatief weinig in het nieuws geweest. Dat is opmerkelijk, want het betekent een grote inbreuk op de privacy: in wezen wordt iedere burger behandeld als een potentieel verdachte. Het plan om een centrale database aan te leggen is weliswaar opgeschort omdat een Kamermeerderheid bij nader inzien tegen was, maar de wijziging in de Paspoortwet die die opslag mogelijk maakt, is nog niet van tafel. De overheid is vooral overgegaan tot opschorting van de plannen vanwege technische problemen. De grote vraagstukken rond de privacy van burgers heeft de overheid niet als relevant punt van zorg aangemerkt. De Kamerleden hebben daar overigens wel op gewezen. Wat nu? De zaak is dus nog lang niet gesloten. Max Snijder en Geert Munnichs gaan in op de totstandkoming van het biometrisch paspoort en de vragen die dat oproept.

3. OV-Chipkaart
De OV-chipkaart is vanaf de eerste invoering in het nieuws. Reisgegevens zouden gebruikt worden voor marketing en opsporing. De kaart werd gehackt en vervalst. Ondertussen zijn er honderden Kamervragen over gesteld. Wat kan wel en niet met de kaart? Wat weten ze eigenlijk van je als je in en uitcheckt. Kijk samen met Brenno de Winter en Floortje Daemen naar wat er gebeurd achter het scherm dat u vertelt: “U bent nu ingecheckt. Goede reis”

4. Sociale Media
Wie zit er niet op Facebook? Deze site heeft inmiddels 800 miljoen leden en meer kijktijd dan Google. Maar om de dienst draaiende te houden moet er ook geld verdiend worden: dat kan met persoonsgegevens. Die worden gebruikt voor marketing en verschillende ander toepassingen. De instellingen worden steeds weer aangepast, waardoor de gebruiker niet meer weet wie wat van hem weet of, volgens de algemene voorwaarden, mag weten. Arnold Roosendaal en Christian van ‘t Hof geven daarom een kijkje achter het verleidelijke scherm waarop u uw vrienden ziet, maar waarachter Mark Zuckerberg gretig meekijkt.

Info over sprekers

Frans Brom
Prof.dr. Frans Brom is sinds mei 2007 hoofd Technology Assessment van het Rathenau Instituut in Den Haag. Daarnaast is hij hoogleraar Ethiek van Technology Assessment bij het departement Wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht. Hij is tevens voorzitter van de subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten van de Commissie Genetische Modificatie en voorzitter van Unilever’s Central Research Ethics Advisory Group (CREAG). In zijn onderzoek richt hij zich op de betekenis van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen voor de samenleving.

Floortje Daemen
werkt sinds 2006 als onderzoeker bij het Rathenau instituut. Zij onderzoekt de inzet van verschillende informatietechnologieën in de openbare ruimte in het project ‘Digitalisering van de Openbare Ruimte’. 

Maria Genova
is onderzoekjournalist en auteur. Zij schreef onder meer over duurzaamheid, loverboys en vrouwenhandel. Momenteel werkt zij aan een boek over privacy en cybercrime. Tevens is zij bestuurslid van de sectie Freelance van de NVJ.

Shirley Haasnoot
is journalist en directeur van het Expertisecentrum Journalistiek in Amsterdam. Zij was hoofdredacteur van de Academische Boekengids en eindredacteur van Historisch Nieuwsblad. Op het podium van het Parool Theater interviewde zij politici, onderzoekers en historici.

Christian van ’t Hof
is Senior Onderzoeker Informatiesamenleving bij de afdeling Technology Assessment (2004-2012). Momenteel werkt hij o.a. aan het project “Voorgeprogrammeerd: intieme software tussen dwang en gemak”. Daarnaast modereert hij vaak wetenschappelijke bijeenkomsten. Hij presenteert het populair programma “Spinoza te paard” en is gestart met een eigen praatprogramma: Tek Tok, een late night show over IT actualiteiten.

Geert Munnichs
studeerde milieuhygiëne, filosofie en geschiedenis aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Hij houdt zich bij het Rathenau Instituut bezig met diverse onderwerpen: veiligheid en privacy; voeding en gezondheid; dierenwelzijn; biotechnologie.

Anton Ekker
houdt zich als advocaat bezig met de toepassing van ICT in de gezondheidszorg, ook wel aangeduid als ‘eHealth’. Hij adviseert zorgaanbieders en onderzoeksinstellingen over de technische, juridische en organisatorische waarborgen voor een veilige en betrouwbare verwerking van gegevens. Hij is nauw betrokken bij de totstandkoming van de Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Gedragscode EGIZ).

Arnold Roosendaal
is jurist op het gebied van recht en technologie. Zijn specialisme ligt op het gebied van intellectuele eigendom, aansprakelijkheid van internetaanbieders (ISPs) en e-commerce. Roosendaal is oprichter van Fennell Roosendaal en is als promovendus werkzaam bij het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society aan de Universiteit van Tilburg. Hij was onder meer projectleider voor Domjur.nl en werkt nu als onderzoeker voor het Europese PrimeLife project.

Mirjam Schuijff
doet onderzoek naar human enhancement, of wel mensverbetering, voor de samenleving, de ontwikkelingen in de neuro-wetenschappen en de mogelijk gevolgen daarvan en het gebruik van en de koppeling tussen in databases opgeslagen informatie.

Max Snijder
is managing partner van het European Biometrics Forum en voorzitter van de International Biometrics Advisory Council (IBAC). Tevens deed hij onderzoek voor het WRR-project Beleid, Informatie en Technologie (BIT) naar de technische, industriële en Europese aspecten van het biometrische paspoort. 

Jan Staman
is sinds 2002 in dienst bij het Rathenau Instituut. Hij heeft als directeur de algemene leiding over het instituut. Hij studeerde diergeneeskunde en Nederlands recht. Na zijn studie diergeneeskunde is hij ongeveer 8 jaar als wetenschappelijk medewerker verbonden geweest aan het departement geneeskunde gezelschapsdieren van de faculteit Diergeneeskunde. Nadien heeft hij verschillende functies bekleed bij het ministerie van LNV.

Brenno de Winter
is als onderzoeksjournalist gespecialiseerd in IT-beveiliging en privacy. Hij schrijft voor verschillende vaktijdschriften (onder meer PC-Active en ComputerTotaal), nieuwswebsites (onder meer NU.nl en Webwereld), diverse e-zines en eigen uitgaven. Hij zorgde voor controverses met door hem ingediende informatieverzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In december 2011 riep Villamedia De Winter uit tot Journalist van het Jaar.

Deze expertmeeting is een initiatief van het Rathenau Instituut en het Expertisecentrum Journalistiek, en wordt ondersteund door de NVJ Academy.