De toekomst van de AWBZ

Archief – April 2010

Op veler verzoek een follow-up van het succesvolle seminar De financiering van onze gezondheidszorg. In een eenmalige bijeenkomst met een vertrouwelijk karakter geven twee topmensen uit het veld hun visie op de ontwikkeling en toekomst van de AWBZ.

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten – de AWBZ – is de grootste financiële stijger in de gezondheidszorg. Voor het jaar 2010 worden de kosten van de AWBZ op maar liefst 25 miljard euro geschat. Ruim veertig jaar geleden werd de wet ingevoerd als volksverzekering tegen onverzekerbare risico’s, zoals langdurig verblijf in een verpleeghuis of psychiatrisch ziekenhuis. De verzekering werd in de loop der jaren uitgebreid met allerlei vormen van zorg waarvoor geen vaste financiering bestond, zoals thuiszorg, verzorgingshuizen en abortus op sociale indicatie. Om de enorme groei van de AWBZ te keren, is de overheid bezig met een omvangrijke reorganisatie van deze volksverzekering.

Gastdocenten prof.dr. Robbert Huijsman en hoogste beleidsambtenaar Marcelis Boereboom zullen hun visie geven op de stormachtige ontwikkelingen rond de AWBZ. Zij zullen hun presentatie afstemmen op vragen die de journalisten van tevoren inleveren. Uiteraard is er ook gelegenheid voor vragen en discussie tijdens het seminar.

Docenten

Marcelis Boereboom is directeur-generaal langdurige zorg bij het ministerie van VWS en hoogste beleidsambtenaar op het gebied van de AWBZ.

Prof.dr. Robbert Huijsman werkt voor het Centrum Indicatiestelling Zorg. Hier is hij hoofd van het Kenniscentrum Innovatie, dat onderzoekt hoe het CIZ beter rekening kan houden met de komende ontwikkelingen in de AWBZ. Daarnaast werkt hij een dag per week als econoom en hoogleraar aan het Instituut voor Beleid en Management in de Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Jet Bruinsma schrijft voor de Volkskrant over de gezondheidszorg. In 1997 kreeg zij de Anne Vondeling-prijs vanwege de helderheid van haar journalistieke artikelen over politieke onderwerpen. In 1994 ontving zij de Kees Trimbosprijs.