De toekomst van het openbaar bestuur

Naast cursussen met open inschrijving verzorgt het Expertisecentrum Journalistiek ook incompany cursussen en lunchbijeenkomsten. De opbouw van deze seminars, de duur en de thema’s van de bijeenkomsten zijn in overleg aan te passen.

De afgelopen jaren hebben wij diverse bijeenkomsten verzorgd voor o.a. het NRC Handelsblad, de NTR, de NOS en Nieuwsuur. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Bas Mesters, directeur Expertisecentrum Journalistiek, info@expertisecentrumjournalistiek.nl

Incompany training voor Nieuwsuur & NOS Journaal en ROOS
Tips voor verhalen, reportages en contacten
Datum: 11 december 2013
Locatie: ROOS-gebouw Hilversum

Gemeenten krijgen meer bevoegdheden. De regering gaat ervan uit dat zij goedkoper diensten kunnen verlenen en dat het lokaal bestuur voor burgers herkenbaarder is en dichterbij staat. Maar is lokaal bestuur per definitie beter? Wat betekenen de plannen van het kabinet voor de rechtsgelijkheid van burgers? Hoe worden de bezuinigingen concreet ingeboekt op de diverse beleidsterreinen en met welke gevolgen voor de burger? Krijgen we straks gemeenten die veel en goede zorg bieden en andere gemeenten die maar een zesje kunnen leveren?

Er is al een grote verscheidenheid aan gemeenten: van 100.000+ tot enkele duizenden inwoners. Gemeenten hebben een open huishouding en kunnen daarmee eigen, aanvullend beleid maken. Maar worden die verschillen straks groter? Krijgen we dure en goedkope gemeenten? Neemt de belastingdruk toe?

Het Expertisecentrum Journalistiek wil met zes specialisten uit het veld de decentralisatieplannen van het huidige kabinet analyseren en zo een aanzet geven voor journalistiek onderzoek op dit nog onontgonnen, maar voor de burger zeer relevante terrein.

Programma

9.00 – 9.30 Inloop met koffie en thee

9.30 – 9.35 Welkom door Bas Mesters (Directeur Expertisecentrum Journalistiek)

9.35 – 10.45 Decentralisatie een inleiding door dr. Harmen Binnema.

Inhoud: Wat is de ratio achter de decentralisering? Waar komt toch de wens tot decentralisatie vandaan en waarom wordt er altijd zoveel van verwacht? Analyses van de aanstaande en voorgaande decentraliseringsoperaties, voor- en nadelen, gelardeerd met concrete voorbeelden.

10.50 – 11.55 Decentralisatie en gemeentefinanciën
door dr. Jan de Ridder.
Inhoud: Wat is zijn de consequenties van de bezuiniging waarmee de decentralisatie gepaard gaat voor de gemeentelijke begroting, nu deze toch al met tekorten kampen? Hoe gaat er met gelden geschoven en gewoekerd worden om die lokaal aan te sturen zorg te garanderen? Waar wordt gesneden? Wat voor gevolgen kan dit alles hebben voor de gemeentelijke dienstverlening en voor de hoogte van de gemeentebelastingen?

12.00 – 12.30
Decentralisatie en de zorg door Astrid Buis.
De wetswijzigingen en hun ratio op een rij.

12.30 – 13.00 Lunchpauze


13.00 – 14.00 Hoe de VNG onderhandelt met het rijk
door Erik Dannenberg.
Inhoud: Welke problemen en risico’s voorziet de Vereniging van Nederlandse gemeenten? Hoe verloopt de onderhandeling. Wat zijn de hete hangijzers? Wat zijn volgens de VNG de gevolgen voor de burger en zijn er gemeenten die zich in het bijzonder zorgen maken?

14-05 – 15.05 Decentralisatie in de zorg en de grote stad
door Karsten Klein.
Inhoud: Hoe anticipeert Den Haag op de aanstaande veranderingen? Kan de stad de zorg straks nog garanderen. Is er sprake van een shake out in de zorgsector? Is er sprake van zorgconcurrentie met andere steden en omliggende gemeenten? Hoe onderhandelt de stad met de zorgverleners? Welke kennis ontbeert zij?

15.05 – 15.20 Koffiepauze.

Deel 3:

15.20– 16.00 Decentralisatie en de Zorg door Astrid Buis.
Inhoud: Wat verandert er feitelijk in de zorgverlening. Welke taken gaan naar de gemeenten? Welke risico’s zijn er? Welke gemeenten worstelen hier het meest mee?

16.05 – 17.00 Decentralisatie en de kleinere gemeenten
door Gertjan Kraan.
Inhoud: Kan een kleine gemeente als Barneveld al die nieuwe zorgtaken aan.? Wordt goede zorg voortaan streven naar een zesje omdat meer er niet in zit?

17.00 Borrel.