FAQ

Wat wordt precies onder expertise verstaan?
Expert wordt men niet binnen het bestek van een seminar of cursus, daarvoor zijn meestal een specialistische opleiding en langdurige professionele ervaring nodig. Maar aan echte experts hebben de media – een deel van de vakbladwereld uitgezonderd – ook steeds minder behoefte. Ze werken liever met flexibele mensen die gedurende hun loopbaan op verschillende terreinen deskundigheid verwerven.

Expertise heb je als journalist wanneer je op een bepaald terrein de issues van de komende jaren en de gezaghebbende bronnen kent, als je het vermogen ontwikkelt schijnbaar taaie materie in toegankelijke, nieuwswaardige berichtgeving te vertalen, en als je verbanden tussen incidenten en grotere ontwikkelingen ziet en verborgen kwesties blootlegt.

Voor wie is het Expertisecentrum bedoeld?
Het centrum is bedoeld voor iedereen die (geheel of gedeeltelijk) beroepsmatig journalistiek bedrijft of blogt. Ook docenten aan opleidingen journalistiek horen tot de doelgroep.

Kan ik zelf invloed hebben op het aanbod van het Expertisecentrum?
Zeker, we houden ons aanbevolen voor suggesties en voorstellen. Voor een belangrijk deel schuilt daarin zelfs de dynamiek van het centrum: onderwerpen van de cursussen en seminars komen vaak voort uit wensen die chefs, hoofdredacteuren, individuele journalisten en leden van de eigen Raad van Advies bij ons neerleggen

Vinden de activiteiten altijd in Amsterdam plaats?
In-company trainingen, debatten en andere activiteiten vinden door het gehele land plaats. Wie meer informatie over de mogelijkheden van in-company trainingen wil krijgen, kan hierover via info@expertisecentrumjournalistiek.nl contact leggen met de directeur van het Expertisecentrum.

Cursussen en seminars met een open inschrijving worden doorgaans in het gebouw van de afdeling Mediastudies (UvA) in Amsterdam verzorgd. Het gebouw is te vinden op het Binnengasthuisterrein, hartje Amsterdam. Zie nr. 9 op de stadsplattegrond

Over de Seminars & Workshops

Kan ik mijn aanmelding annuleren?
Dat kan, binnen een week na de aanmelding. Daarna niet meer. U kunt u wel laten vervangen door een ander. Dit kunt u doorgeven aan: info@expertisecentrumjournalistiek.nl. Kijk voor meer informatie op de pagina van de betreffende activiteit.

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom om me in te schrijven?
U komt in aanmerking als u in vaste dienst of op freelance basis werkzaam bent als journalist bij omroep, krant, tijdschrift, website of weblog. Ook docenten journalistiek zijn welkom. Eventuele aanvullende eisen staan bij elke activiteit vermeld.

Hoe zien de roosters van activiteiten eruit?
Er zijn geen uniforme roosters. Data en tijden staan per activiteit op deze site aangegeven. De lengte van seminars en workshops varieert sterk.

Kunnen journalisten van buiten Nederland ook meedoen?
Deelname aan activiteiten van het Expertisecentrum is niet aan nationaliteit of woonplaats gebonden. Beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste, tenzij bij de betreffende activiteit staat aangegeven dat de voertaal bijv. Engels is. Het Expertisecentrum kan helaas niet behulpzaam zijn bij het aanvragen en verkrijgen van visa.

Over de Debatten

Waar vinden de debatten plaats?
Nu eens in Amsterdam, dan weer elders in het land. De exacte locatie wordt via het persbericht en op de site bekendgemaakt.

Hoe worden de debatthema’s bepaald?
De debatten hebben vooral de functie expertise te mobiliseren en uit te wisselen. We spelen bij de themakeuze zoveel mogelijk in op de actualiteit Daardoor zullen debatten soms op korte termijn georganiseerd worden.