Follow the Money

April 2009

Onderzoek naar het financieel beleid in het hoger onderwijs en het ontcijferen van jaarverslagen van hogescholen en universiteiten. Wat zijn de topsalarissen aan jouw hogeschool of universiteit en wie overschrijdt de Balkenende-norm?

Onderwijsinstellingen steken miljoenen in prestigieuze nieuwbouwprojecten.De vraag is: waar betalen ze dat van? Gaan die investeringen niet ten koste van het onderwijs en onderzoek? Beknibbelen op het personeel om de reserves op peil te brengen komt helaas nog te vaak voor. Maar is dat nodig? Hoe hoog moeten de reserves van universiteiten en hogescholen eigenlijk zijn? Eén op de vijf grote informatiseringsprojecten komt nooit van de grond. Daardoor verdwijnen er – ook in het hoger onderwijs – miljoenen euro’s in een bodemloze put. Waar wordt er bezuinigd om die verliezen te compenseren?

Door jaarverslagen te analyseren kom je dit nieuws op het spoor. Je leert het tijdens dit seminar onder leiding van twee financieel experts en een ervaren onderzoeksjournalist. Daarna ga je zelf op onderzoek uit aan jouw universiteit of hogeschool. De jaarcijfers van 2009, die uiterlijk eind juni 2010 gepubliceerd worden, hebben voor jou geen geheimen meer. Follow the money!

Programma
De cursisten analyseren samen met financieel experts Willem te Beest en Nico Mol het jaarverslag van hun onderwijsinstelling uit 2008. Onder begeleiding van Yvonne van de Meent verkennen ze potentiële onderwerpen voor artikelen: overschotten en tekorten, personeelskosten, kosten van huisvesting en nieuwbouw, financiële reserves en rentelasten.

Docenten
Willem te Beest
is lid van het college van bestuur van de Universiteit van Leiden en verantwoordelijk voor de portefeuille Financiën. Te Beest (1951) is bedrijfseconoom en één van de meest ervaren bestuurders in het hoger onderwijs. Voor hij toetrad tot het Leidse college van bestuur, was hij bestuurslid bij de Universiteit Twente, de Technische Universiteit Eindhoven en collegevoorzitter bij de Agrarische hogeschool in Den Bosch.

Nico Mol
is hoogleraar bedrijfseconomie voor de collectieve sector bij de Universiteit Twente. In 2009 was hij lid van de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen die onder leiding stond van NMa-bestuurslid Henk Don. De commissie was ingesteld door de ministers van Onderwijs en Financiën en bracht advies uit over het verbeteren van financieel beleid van onderwijsinstellingen.

Yvonne van de Meent
is freelance onderzoeksjournalist, gespecialiseerd in onderwijsbeleid en openbaar bestuur. Voor het Onderwijsblad doet ze jaarlijks onderzoek naar het financiële beleid van onderwijsinstellingen, van primair onderwijs tot en met HBO. Met het artikel Misplaatst Armoedegevoel, waarin ze het irrationele spaargedrag van basisscholen blootlegde, won ze in 2009 de Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek.