Godfried Engbersen

Immigratie integratie en spanningen in de wijk

Nederland is zich volgens Godfried Engbersen, hoogleraar Algemene Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, onvoldoende bewust van het feit dat immigratie steeds ingewikkelder is geworden, en dat we te maken hebben met een toenemende mate van migratiediversiteit.

Engbersen definieert vier archetypen migratie, de circulaire en seizoenmigratie, de transnationale migratie, de zogenaamde footloosemigratie en vestingsmigratie. Al deze groepen verschillen van elkaar. De binding met het bestemmingsland en binding met thuisland verschillen bijvoorbeeld per groep. Gemeenten en steden moeten er dus rekening mee houden dat er mensen zijn die er maar even zijn, mensen die er een paar jaar zijn en dat er een groep mensen is die blijft.

Vanaf 2013 zien we, volgens de hoogleraar, een omslag bij de regering. Van een klassieke verzorgingsstaat gaan we naar een participatie samenleving. De overheid trekt zich op sommige plaatsen terug en hier reageren buurten volgens Engbersen verschillend op. In veel buurten groeien eigen initiatieven en wordt de ruimte die de overheid openhoudt opgevuld. In buurten waar mensen wonen met lagere inkomens en in buurten waar etnische diversiteit groot is, groeien eigen initiatieven echter niet vindt verschraling plaats. Engbersen pleit daarom voor een gedifferentieerd beleid waarbij de overheid meer investeert in wijken die dat nodig hebben.

Het is belangrijk dat Nederland haar publieke kapitaal niet kwijtraakt omdat dit volgens Engbersen de grootse reden is dat er in Nederland geen rellen hebben plaatsgevonden zoals die in de buitenwijken van Parijs en Londen. Dit soort rellen ontstaan namelijk vooral wanneer een deel van de bevolking zich uitgesloten voelt, geen toekomstperspectief heeft en niet wordt beschermd en gestimuleerd door goede publieke voorzieningen. In Nederland hebben we een redelijk goed sociaal stelsel waardoor dat gevoel van ongelijkheid beperkt blijft en hier moeten we volgens hem zuinig op zijn.

Lees hier de volledige PowerPoint presentatie van Godfried Engbersen.

 

Door: Femke Awater