Grondstoffenoorlog

Archief – November 2010

De graanschuur in Rusland raakt leeg, de burgeroorlog in Congo draait op de handel in mineralen en China is hard op weg om het Westen voorbij te streven in de wereldwijde jacht op grondstoffen. Wat zijn de oorzaken en de gevolgen van het groeiende tekort aan metalen, mineralen, olie, gas, diverse agroproducten en water? Wie heeft toegang tot welke ‘resources’, wie juist niet, en welke spanningen creëert dat op het terrein van geopolitiek, economie en milieu? Economen hebben het al over ‘globalisering 2.0’. Waar zitten de journalistieke verhalen?

De grondstoffenmarkt is zeer complex is en blijft daardoor vaak onzichtbaar voor niet-ingewijden. Toch speelt het gros van de actualiteiten zich af tegen die achtergrond. Met het Seminar Grondstoffen biedt het Expertisecentrum Journalistiek journalisten grondige maar toegankelijke kennis voor het verhaal achter het verhaal. Docenten zijn experts met internationale reputatie, afkomstig van het The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), Clingendael International Energy Programme (CIEP), de Universiteit Leiden en Wageningen University & Research centre.

Het seminar gaat in drie dagdelen stevig in op de vraag wat de oorzaken en gevolgen zijn van het toenemend grondstoffentekort en het sterk wisselende belang van bepaalde grondstoffen. Deskundigen ontrafelen welke concrete spanningen dit in de wereld met zich meebrengt. De vraag waarin de journalistieke verhalen liggen, krijgt veel aandacht. Evenals de vragen welke spelers op de wereldkaart hun kansen grijpen en wie niet. Voor wie is het tekort een regelrechte bedreiging, voor wie niet?