Han Entzinger

Internationale migratiestromen: consequenties voor Nederland.

In een aantal maanden is de vluchtelingenbeweging naar Europa sterk toegenomen. Prof. dr. Han Entzinger, emeritus hoogleraar Migratie- en Integratiestudies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, analyseert de situatie. Hij ziet de laatste jaren een forse en snelle verschuiving van migratieroutes naar Europa.


Hoofdoorzaken

bIMG_1725Er zijn drie hoofdoorzaken die de recente toename aan vluchtelingen verklaren. Ten eerste is er de politieke instabiliteit in het Midden-Oosten die er voor zorgt dat veel mensen moeten vluchten. Ten tweede hebben we te maken met overvolle vluchtelingenkampen in de regio, die steeds onprettiger worden, waardoor mensen er weg willen. Nu de situatie in Syrië steeds uitzichtlozer lijkt, vertrekken ook de mensen die in eerste instantie terug wilden keren naar Syrië richting Europa. De derde reden is dat succesvoorbeelden, doen volgen. Overigens is nog gen vijf procent van alle vluchtelingen ter wereld richting Europa vertrokken.

Paradoxen en dilemma’s

De grote vraag is volgens Entzinger: Willen we Fort Europa of gaan we voor een humanitair beleid? Of we het willen erkennen of niet, er liggen een aantal zeer ongemakkelijke werkelijkheden verscholen onder de actuele situatie. Hoe lastiger we de toegang tot Europa maken, des te meer geld mensensmokkelaars zullen verdienen. Hoe groter we de kans maken dat migranten dood gaan op zee, des te lager wordt het aantal mensen dat de overtocht waagt. Europese landen zouden vluchtelingen ook op kunnen halen uit de gevaarlijke regio. Dat klinkt goed, maar de (vaak onuitgesproken) angst is: hoe makkelijker je het maakt hoe meer mensen er zullen komen en dat levert spanningen op.

Dilemma’s voor de Europese Unie

De regels met betrekking tot asielaanvragen voor landen in de Europese Unie staan in de Dublinverordening uit 2003. Volgens het verdrag moeten asielzoekers een asielaanvraag doen in het eerste veilige land van inkomst. Deze regel staat steeds meer onder druk, omdat het er voor zorgt dat landen aan de grenzen van Europa veel meer asielverzoeken krijgen dan andere landen.

Verwachtingen voor de nabije toekomst

De komende weken zal het aantal vluchtelingen afnemen, omdat het winter wordt. De grote politieke vraag voor de komende maanden is of de Europese Unie er in zal slagen de afzonderlijke landen tot een compromis komen met betrekking tot de opvang. Entzinger ziet daar wel mogelijkheden. Onder druk is volgens hem veel mogelijk. Er zal volgens Entzinger ook meer druk uitgeoefend worden om het conflict in Syrië te beëindigen. Maar ook daarna zullen er weer nieuwe crises ontstaan die vluchtelingenstromen veroorzaken, omdat er veel politieke instabiliteit in de wereld is.

Entzinger toonde veel statistieken m.b.t. de vluchtelingenstromen. Hier zijn ze terug te vinden.

 

Door: Femke Awater