Herman Tjeenk Willink

Over verval van de democratische rechtsstaat en de rol van de pers.

bIMG_2018Zeven analyses, vijf problemen en vier oplossingsrichtingen door Minister van Staat H.D. Tjeenk Willink. Afsluitende toespraak van H.D. Tjeenk Willink op het kennissymposium ‘De Staat van Nederland. Terug naar de feiten’, georganiseerd door het Expertisecentrum Journalistiek op maandag 21 september 2015 te Amsterdam.

Inleiding:

De kennis van de constitutionele (spel)regels is bij politici, bestuurders, ambtenaren, journalisten (en soms zelfs bij rechters) gebrekkig geworden. En dat in een tijd waarin de (maatschappelijke) veranderingen snel gaan en de noodzaak van een gezonde democratische rechtsstaat die burgers zekerheid biedt juist groter dan ooit is.

‘In mijn opvatting’, zegt Tjeenk Willink, ‘waren en zijn problemen van de Nederlandse staat geen organisatorische problemen; het gaat erom dat de politiek vergeten is wat haar functie is’.

Terug naar de feiten en wat de hoofdrolspelers en wat de pers kan doen.

Zie hier de volledige tekst van deze belangwekkende toespraak.