De geheimen van ons voedsel

Naast cursussen met open inschrijving verzorgt het Expertisecentrum Journalistiek ook incompany cursussen en lunchbijeenkomsten. De opbouw van deze seminars, de duur en de thema’s van de bijeenkomsten zijn in overleg aan te passen.

De afgelopen jaren hebben wij diverse bijeenkomsten verzorgd voor o.a. het NRC Handelsblad, de NTR, de NOS en Nieuwsuur. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Bas Mesters, directeur Expertisecentrum Journalistiek, info@expertisecentrumjournalistiek.nl


Incompany training voor Nieuwsuur & NOS
Tips voor verhalen, reportages en contacten
De huidige affaires rondom paardenvlees, besmet veevoer voor koeien en kippengriep hebben voedselveiligheid hoog op de agenda gezet. Consumenten en overheid vragen zich af of mede door de economische fraude de voedselveiligheid in het geding is.

Ook specialisten zijn sceptisch en stellen vragen bij de steeds langer wordende voedselketen en de macht van drie grote multinationals die een groot deel van de voedselproductie controleren. De vragen zijn legio: Kan de voedselveiligheid nog worden gegarandeerd door de controleurs of is er sprake van een schijnveiligheid? Blijven de Westerse voedingspatronen op de lange termijn handhaafbaar als ook elders in de wereld de claim op meer, beter en gevarieerd voedsel groeit? Biedt genetische modificatie de oplossing voor al deze problemen of is het juist een van de problemen? In Brussel en in Den Haag laait het debat over de oncontroleerbaarheid van de huidige voedselketens op. Steeds meer experts erkennen dat het anders moet.

Om al deze redenen is voedselproductie en –consumptie journalistiek een mer à boire. Het thema is overal, maar blijkt niet altijd even gemakkelijk handen en voeten te geven. Toch willen de kijkers weten wat er aan de hand is. Ze voelen dat het niet meer klopt. De publieke omroep kan op een uitstekende wijze invulling geven aan haar publieke taak door de kijkers goed bij te praten over de dilemma’s en uitdagingen in dit veld.

Het Expertisecentrum Journalistiek organiseert daarom de incompany training De geheimen van ons voedsel. Deze training wil journalisten extra handvaten geven om de vele onderwerpen op dit terrein helder in beeld te brengen.


Programma

9.00 – 9.30 Inloop met koffie en thee

9.30 – 9.35 Welkom door Bas Mesters (Directeur Expertisecentrum Journalistiek)

9.35 – 10.00 Inleidende opening door dagvoorzitter Dick Veerman (Voedseljournalist Foodlog.nl)

Inhoud: Wat is de relevantie van deze training? Enkele prikkelende voorbeelden van reportages uit de dagelijkse praktijk. Waar gaat het in de journalistieke praktijk nog wel eens mis?

10.00 – 11.00 Eerste presentatie: Voedselketens onder druk door Guus de Hollander (Sectorhoofd Voedsel, van Planbureau voor de Leefomgeving).

Inhoud: Hoe zit de voedselketen in elkaar, wie zijn de producenten, wie de afnemers. Wat zijn de knelpunten nu de economische druk op de keten steeds meer toeneemt?

11.00 – 11.15 Pauze

11.15 – 12.15 Tweede presentatie: Voedselproductie en kwaliteit door Tiny van Boekel (Hoogleraar Voedingsmiddelentechnologie aan de Wageningen Universiteit)

Inhoud: Wat is de impact van de knelpunten op de kwaliteit van de producten? Er is geen transparantie, hoe komt dat? Waarom is de keten zo complex? Hoe heeft zich dat door de tijd heen ontwikkeld en wat moet er gebeuren?

12.20 – 13.20 Lunchpauze

13.25 – 14.30 Derde presentatie: Voedselveiligheid door Rob Dortland (Voormalig plaatsvervangend inspecteur generaal bij de Voedsel- & Warenautoriteit)

Inhoud: Hoe werken de verschillende controlesystemen binnen de Voedsel- en Warenautoriteit, waar gaat het mis? Wat zijn mogelijke problemen binnen de organisatie zelf? Wat zijn de regels en hoe wordt er gehandhaafd? Biedt het systeem wel genoeg veiligheid, of is het schijn?

14.30 – 14.45 Pauze

14.45 – 15.45 Vierde presentatie: De zin en onzin mbt alternatieve voeding door Wouter de Heij (Ondernemer en innovator in de voedingsindustrie)

Inhoud: Moeten we straks massaal overschakelen op biogas, of het eten van insecten? Wat zijn alternatieven die echt verschil maken en welke niet. En in een breder kader: waarin wordt geïnvesteerd en waarin niet, wat blokkeert dat?

15.45 – 16.00 Laatste ronde vragen & debat

16.00 – 16.15 Afronding en borrel


Korte beschrijving van de sprekers

Drs. Dick Veerman
Dick is voedseljournalist en richtte Foodlog.nl op in 2005. Van ‘blog’ werd het al snel een interactieve online krant op het gebied van voedsel en voeding. De site maakt en kraakt nieuws en is uitgegroeid tot een opinievormend platform voor en door een grote diversiteit van mensen uit alle hoeken van de maatschappij. Veerman werkte na studies Romaanse Talen en Wijsbegeerte, jarenlang als adviseur op het gebied van strategie en marketing. Inmiddels is zijn rol uitgegroeid tot moderator van de ‘strategische conversatie’ met de maatschappij over de toekomst van voedsel en voeding in de 21e eeuw.

Prof. Dr. Ir. Tiny van Boekel
Tiny van Boekel heeft een ingenieurs- en doctorstitel gehaald in levensmiddelentechnologie bij Wageningen Universiteit. Na twee jaar bij de Keuringsdienst van Waren in Rotterdam is hij teruggekeerd naar Wageningen Universiteit. In 2012 is hij decaan voor onderwijs geworden in Wageningen. Zijn onderzoek en onderwijs betreft de kwaliteit van levensmiddelen in al zijn facetten. Naast zijn wetenschappelijke bijdragen aan het vakgebied neemt hij ook volop deel in maatschappelijke debatten rond voedsel en voeding.

Dr. Guus de Hollander
Guus de Hollander (1957) studeerde biologie en wetenschapsfilosofie in Amsterdam. Hij promoveerde in Utrecht op het in kaart brengen en waarderen van gezondheidseffecten van milieuverontreiniging en het ‘nuchter’ omgaan met milieu- en gezondheidsrisico’s. Sinds 2007 is hij hoofd van de sector Water, landbouw en voedsel bij het PBL (Planbureau van de Leefomgeving).

Belangrijke onderwerpen van die sector zijn de verduurzaming van het voedselsysteem (mondiaal en in Nederland) en klimaatbestendigheid van Nederland.

Dr. Rob Dortland
Rob Dortland studeerde in 1973 als levensmiddelenchemicus en –microbioloog af aan de toenmalige Landbouwhogeschool in Wageningen. Hij promoveerde als toxicoloog. Van 2002 tot 2006 was Dortland directeur Voeding,  Gezondheidsbescherming en Preventie bij het ministerie van VWS en tevens plaatsvervangend Directeur-generaal Volksgezondheid. Van 2006 tot 2010 was hij directeur van de Dienst Uitvoering bij de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en tevens plaatsververvangend Inspecteur-generaal. Van 2010 tot april 2013 was hij via Topconsult werkzaam als Programmamanager Vermindering Regeldruk Vleesketen bij de NVWA.

Ir. Wouter de Heij
Als mede-oprichter en mede-eigenaar van TOP b.v. werkt Wouter de Heij als projectleider, ontwerper, adviseur en acquisiteur aan innovatieprojecten op de grens van voedselkwaliteit en procestechnologie (inclusief machineontwerp).

TOP b.v. te Wageningen –waar momenteel 25 mensen werken – beheert op dit moment de enige industriële pascalisatie (HPP) faciliteit in Nederland. Wouter de Heij is in 1997 afgestudeerd in de chemische procestechnologie (specialisatie: fysische transportverschijnselen en biotechnologie) aan de Technische Universiteit Delft. Hij is gespecialiseerd in (1) houdbaarheid en kwaliteit van versproducten, (2) procesontwikkeling, (3) hygiënisch ontwerp & HACCP.