Kornelis Blok

Energie- en klimaatbeleid: wat is haalbaar?

Om te kunnen kijken naar het Nederlandse energie- en klimaatbeleid moet je wereldwijd beginnen, en vervolgens langzaam inzoomen, stelt prof. dr. Kornelis Blok, hoogleraar Energiesysteemanalyse aan de TU Delft en wetenschappelijk directeur van Ecofys. Is het mogelijk om in 2050 voor 100 procent op duurzame energie te leven?

bIMG_1955De technologie die daarvoor nodig is, bestaat al. Op dit moment is 19,1 procent van het wereldwijde energieverbruik duurzaam. Het energieverbruik kan gestabiliseerd worden, ook al zijn we met 1,5 keer zoveel mensen op aarde. Het energieverbruik daalt in OECD-landen, maar stijgt nog altijd sterk in China. Toch is het ook daar de laatste jaren aan het stabiliseren, mede omdat China de grootste investeerder wereldwijd is in duurzame energie.

In Europa is de doelstelling voor 2020 – 20 procent vermindering van CO2-uitstoot – al behaald. In 2050 dient dit minstens 80 procent te zijn. De EU probeert via zes beleidsterreinen duurzamer te worden: via het emissiehandelssysteem ETS, via de duurzame energierichtlijn, via de energie-efficiëntierichtlijn, via de ecodesignrichtlijn, via de energieprestatie-voor-gebouwenrichtlijn én via de CO2-eisen voor personenauto’s.

Qua broeikasgasuitstoot zit ook Nederland op de goede weg. In Nederland is de afname van het brandstofverbruik van personenauto’s in de afgelopen jaren het hardst gedaald in heel Europa. Maar het bestaande beleid is nog niet genoeg. Oplossingen zijn er genoeg, al moet de overheid gezien de tijdspanne tot 2020 wel (snel) overgaan op crashprogramma’s.

Zie hier de lezing, de argumenten en de cijfers die Blok presenteerde in slides.

 

Door: Sam de Voogt