Marjan Minnesma

De noodzaak van beter klimaatbereik

Begin jaren 90 is Het UN Klimaatverdrag gesloten: een raamverdrag met een intentieverklaring ondertekend door 190 landen. Daarin stond dat we gevaarlijke klimaatverandering wilden voorkomen. Meer dan tien jaar later is dat gedefinieerd als: voorkomen dat de temperatuur op aarde met meer dan 2 graden Celsius stijgt ten opzichte van 1850. Nu is dat al 0,9 graden, en met het huidige tempo is de maximale stijging al over zo’n 20 jaar bereikt. We koersen af op 4 tot 6 graden deze eeuw; dat levert een onleefbare aarde op.

bIMG_1800In de huidige samenleving ontbreekt het aan een gevoel voor urgentie op dit terrein, aldus Marjan Minnesma van duurzaamheidsorganisatie Urgenda. Er is te weinig aandacht voor klimaatverandering, terwijl die grote gevolgen kan hebben, ook op economisch of sociaalgeografisch gebied. Een onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk schatte de toekomstige klimaatschade in 2006 op 20 procent van het wereldwijde BNP. Later zei Lord Stern, die dat onderzoek deed op verzoek van de regering, dat die 20% veel te laag was ingeschat. De opstand en daaropvolgende burgeroorlog en exodus in Syrië is deels veroorzaakt door vijf jaar droogte en een miljoen boeren die naar de stad trokken. Syrië heeft dus alles te maken met klimaatverandering. Maar dat hoor je niet, aldus Minnesma.

Gelukkig is het nog niet te laat. Het beleid kan binnen twintig jaar voldoende worden bijgestuurd, zodat we in 2030 een samenleving hebben die volledig draait op duurzame energie. Maar dan moet de focus van de overheid, en ook van de media, op klimaatverandering en grondstoffenschaarste komen te liggen. Om de overheid ertoe te bewegen zich hiervoor in te zetten heeft Urgenda een civiele procedure tegen het Rijk aangespannen. Volgens de organisatie pleegt de overheid een onrechtmatige daad, want het heeft een zorgplicht en die komt het niet na omdat het te weinig doet tegen klimaatverandering.

Zie hier de lezing, de argumenten en de cijfers die Minnesma presenteerde in slides.

Door: Sam de Voogt