Nicole Maalsté – Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie?

Drugsexpert en sociaal wetenschapper Nicole Maalsté was voor De Staat van Nederland gevraagd cijfers te presenteren over de Nederlandse drugseconomie. Maar zijn cijfers wel de juiste handvaten voor journalisten om te schrijven over drugs?

maalste2Cijfers over drugsgebruik, drugsproductie en drugsnetwerken zijn moeilijk te verzamelen, laat staan te verifiëren. Het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) verzamelt cijfers over drugsconsumptie en –productie van alle EU-lidstaten. Vergelijkingen tussen de landen lopen echter al gauw mank, geeft Maalsté aan. Als onderzoeksmethoden geen rekening houden met culturele verschillen, dan kunnen ze vertekende resultaten opleveren.

Ook binnen Nederland moeten grote vraagtekens worden gezet bij drugsmonitors. In Nederland is de hulpvraag van cannabisgebruikers bijvoorbeeld flink gestegen. Maar deze hulpvraag is niet altijd geregistreerd. Cannabisverslaving werd voorheen gebagatelliseerd en daarom niet altijd bijgehouden.

Sinds 2008 registreert de politie meer softdrugs- dan harddrugszaken. Dit zegt helaas weinig over de omvang van de softdrugsproblematiek, maar vooral iets over de politie-inzet. Ook internationale vergelijkingen zijn moeilijk te trekken, omdat nationale verschillen in opsporing, prioriteit en registratie de cijfers over inbeslagnames beïnvloeden.

De huidige berekening van de omvang van de Nederlandse nederwietproductie is ook een opeenstapeling van aannames, laat Maalsté zien. De opbrengst hangt bijvoorbeeld niet alleen af van het aantal planten, maar ook van de lichtintensiteit in een kwekerij, de groeiruimte per plant, de soort plant en het aantal oogsten per jaar.

Waar moet een journalist zijn of haar verhaal dan op baseren? Maalsté wijst erop dat journalisten zich om te beginnen steeds moeten afvragen wat de cijfers over drugsmarkten zeggen. Illegale markten laten zich moeilijk in cijfers uitdrukken. Om de cijfers te duiden zouden zij contact kunnen zoeken met experts die ingangen hebben in de drugswereld. Consumenten en producenten kunnen een belangrijke bron zijn voor het verklaren van ontwikkelingen in de drugseconomie.

Menno Sedee

 

Klik hier voor de volledige presentatie van Nicole Maalsté.

Klik hier voor meer informatie over Nicole Maalsté.