Peilen en Proeven

Archief – Januari 2010

Hoe politieke ontwikkelingen in kaart te brengen?

Hoe kun je als journalist onderliggende politieke ontwikkelingen op lokaal en regionaal niveau in kaart brengen? Wat ligt er aan mogelijkheden tussen ‘wat quotes op straat halen’ en de grootschalige en onbetaalbare opinieonderzoeken van professionele bureaus? Hoe kun je veelzeggende resultaten boeken?

Het seminar Peilen en proeven wil journalisten voorzien van betere instrumenten om de politieke stemming in gemeenten en regio’s te peilen. Het is gericht op toepassing van inzichten, waarbij de deelnemers zelf plannen ontwikkelen voor kwalitatief en (beperkt) kwantitatief onderzoek, gericht op de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart. Deze plannen worden besproken en getoetst en na de verkiezingen geëvalueerd.

De cursus wordt verzorgd door gerenommeerde onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam.